Op de website MIJNAANSLUITINGEN.NL kunt u een aanvraag indienen voor een afsluiting, verplaatsing of nieuwe gasaansluiting.

 
1. Welke gegevens heb ik nodig voor een aanvraag?
Voor een aanvraag hebt u de volgende gegevens nodig:

 • Adresgegevens en gegevens van contactpersonen;
 • De gewenste aansluitingen en de benodigde capaciteit van de aansluitingen;
 • Een plattegrond van het pand waarop staat aangegeven waar de meterkast is;
 • De week waarin u de werkzaamheden bij voorkeur wilt laten uitvoeren.

2. Ik heb nog geen postcode en huisnummer van mijn pand. Kan ik al een aanvraag indienen? 
U hebt de mogelijkheid om op een kaart aan te geven waar uw pand zich bevindt. Mijnaansluiting.nl gaat uit van de dichtstbijzijnde postcode. U dient zelf zo spoedig mogelijk een huisnummer aan te vragen bij uw gemeente.

3. Ik vind geen aanbieders voor mijn adres, hoe kan dit? 
Via mijnaansluiting.nl doet u een aanvraag voor aansluitingen in Noord-, Zuid- en Midden-Nederland.

4. Hoeveel tijd van tevoren moet ik een aanvraag doen?
Wij helpen u graag zo spoedig mogelijk. De voorbereiding heeft echter tijd nodig. Daarom vragen wij u uw aanvraag ruim voor de start van de bouwwerkzaamheden door te geven via mijnaansluiting.nl. De definitieve planning stemmen wij altijd met u af.

5. Ik ga een pand slopen. Wat moet ik doen met de aansluiting?
U laat alle aansluitingen ten behoeve van dit pand verwijderen door de betreffende netbeheerder. U regelt dit eenvoudig via mijnaansluiting.nl.

6. Wat is een plattegrond en een situatieschets?
Met een plattegrond bedoelen wij een tekening waarop staat aangeven waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Neem in de plattegrond de afstanden in meters op of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld.
Met een situatieschets bedoelen wij een eenvoudige tekening waarop staat:  

 • De ligging van de woning;
 • De omliggende straten;
 • De bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

De netbeheerders hebben deze tekeningen nodig om te bekijken of een aansluiting mogelijk is en welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn. 

7. Ik heb geen tekeningen van het pand. Hoe kom ik hieraan?
Vraag uw aannemer, architect of installateur om een tekening van uw pand. Kan deze u niet helpen? Dan mag u ook zelf een tekening maken. Let op een schaalverdeling en geef duidelijk aan waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Geef bij een verplaatsing van de meterkast zowel de oude als de nieuwe plaats aan. 

8. Hoe weet ik of mijn aanvraag is ontvangen?
Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een bevestigingsmail. U volgt uw aanvraag op elk moment via “Uw aanvragen”. Om uw aanvragen in te zien moet u ingelogd zijn.

9. Kan ik mijn aanvraag bekijken?
U bekijkt uw aanvraag op elk moment via “Uw aanvragen”. Om uw aanvragen in te zien moet u ingelogd zijn.

10. Ik heb verkeerde gegevens ingevuld in de aanvraag. Wat moet ik doen?
Controleer uw gegevens via uw statusoverzicht. Als de aanvraag nog niet is verzonden, kunt u de gegevens aanpassen. Is uw aanvraag al verzonden, neem dan contact op met de betreffende netbeheerder of aanbieder.

11. Hoe kan ik een verzonden aanvraag annuleren?
Neem contact op met de betreffende netbeheerder of aanbieder als u een verzonden aanvraag wilt annuleren.

12. Ik heb een vraag over mijn offerte(s)?
Voor antwoorden op uw vragen over offerte(s) neemt u contact op met uw netbeheerder. U vindt de contactgegevens via het statusoverzicht van uw aanvraag.

13. Hoe lang duren de werkzaamheden?
De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van het type aanvraag. Neemt contact op met uw netbeheerder of met de aannemer (het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert). De contactgegevens vindt u in het statusoverzicht van uw aanvraag of via mijn netbeheerders

14. Hoe kan ik een slimme meter aanvragen?
Iedereen in Nederland krijgt op termijn een slimme meter aangeboden. U krijgt hierover vanzelf bericht. Wilt u eerder een slimme meter laten plaatsen? Neem dan contact op met uw netbeheerder.

De behandeling van uw aanvraag

Stap 1: U ontvangt een offerte
U heeft via mijnaansluiting.nl een offerte (prijsopgave) ontvangen, direct akkoord gegeven of u ontvangt uw offerte binnen enkele dagen per post of e-mail. Dit is afhankelijk van de netbeheerder(s) die betrokken is bij uw aanvraag. 

Stap 2: U geeft akkoord voor de werkzaamheden
U gaat akkoord met de werkzaamheden als u de offerte accepteert en indien nodig een betaling doet. Dit is afhankelijk van de netbeheerder en de werkzaamheden. Hieronder beschrijven we de meest voorkomende situaties:

 • U heeft bij het doen van de aanvraag de offerte (direct) online aangeboden gekregen. U gaat akkoord met de offerte door deze online te accepteren.
 • U krijgt de offerte per post of e-mail. U gaat akkoord door de opdrachtbevestiging via e-mail ondertekend terug te sturen.
 • Uw offerte wordt u op een later tijdstip aangeboden via Mijnaansluiting.nl. U krijgt hierover een email. Klik op de tekst “nieuwe offerte” om naar het status overzicht van de aanvraag. Via “Bekijk offerte” opent u de offerte. Zet de vinkjes om akkoord te gaan met de offerte en met de algemene voorwaarden en klik op “Verzenden”.

Let op: De werkvoorbereiding en planning starten in sommige gevallen pas nadat alle (getekende) opdracht(en) ontvangen zijn. Ook moet(en) soms (een deel van) de kosten vooraf betaald zijn. De netbeheerder stuurt u in dat geval een factuur. Zorg in dat geval dat u tijdig betaalt om de uitvoering niet te vertragen.

Stap 3. Aannemer krijgt de opdracht voor de werkzaamheden
Elke netbeheerder neemt na ontvangst van uw akkoord contact op met de aannemer. Deze zal in opdracht van de netbeheerder(s) de aansluiting(en) eventueel gecombineerd realiseren. 

Stap 4. Aannemer neemt contact met u op
De aannemer neemt contact met u op om voorlopige datum af te spreken waarop de werkzaamheden starten. Vanaf dit moment is deze aannemer uw aanspreekpunt voor de uitvoering van uw opdracht. De aannemer kan nog geen definitieve datum met u afspreken omdat er mogelijk nog bodemonderzoek moet worden gedaan, er een vergunning nodig is voor uw aanvraag of een eventuele netuitbreiding.

Stap 5. U bereidt zich voor op de werkzaamheden
U wilt de aansluiting op tijd in bedrijf nemen en daar zorgen wij graag voor. Het is belangrijk dat u daarom een aantal voorbereidingen treft. Dit om eventuele vertraging in de uitvoering en (annulerings)kosten te voorkomen. 
Houdt u bij uw voorbereidingen rekening met de volgende aspecten:

 • U regelt zelf een installateur welke voor u de aansluitingen binnen uw woning aansluit.
 • U regelt voor de definitieve aansluitdatum een leveringscontract voor gas en/of elektra.
 • Uw meterkast wordt gebouwd volgens de Richtlijnen voor meterkast en bouwkast.
 • De mantelbuizen voor invoer van kabels en leidingen worden aangebracht volgens de geldende Richtlijnen voor meterkast en bouwkast.
 • Bij een bouwaansluiting is een gas- en/of elektrakast aanwezig op de locatie die u op uw bestektekening heeft aangegeven. De kast is voorzien van een aardpen, deugdelijk slot en is verankerd.
 • U heeft een watermeterput ingegraven op de locatie die u op uw bestektekening heeft aangegeven. De put is voorzien van een deugdelijk slot.

Meer informatie over de Richtlijnen voor de meterkast en bouwkast en overige zaken kunt u vinden op ‘Uw aansluiting.

Stap 6. Aannemer neemt contact met u op over de uitvoeringsdatum
De aannemer neemt minimaal 10 werkdagen voor de afgesproken voorlopige startdatum contact met u op. Hij bespreekt dan met u de definitieve datum waarop de werkzaamheden starten. Ook maakt hij dan een schouwafspraak met u als dat nodig is.  

Stap 7. Aannemer komt schouwen (optioneel)
In sommige gevallen zal de aannemer een schouwing doen om te controleren of hij de aansluitwerkzaamheden uit kan voeren. Hij komt dan bij u op locatie en bekijkt de situatie ter plekke. Als er aanpassingen nodig zijn dan bepaalt de aannemer met u wat er nog moet gebeuren en wie er zorg voor draagt. 

Op de dag van de schouwing zorgt u ervoor dat:

 • Uw meterkast goed toegankelijk is voor de monteurs die de werkzaamheden uit komen voeren.
 • Het pand glas-, wind- en waterdicht is en de meterkast wind- en waterdicht en afsluitbaar is.
 • Het terrein (tracé) waarop de leidingen of kabels worden aangelegd vrij is van obstakels en objecten, zodat er veilig gegraven kan worden.

Stap 8. Aannemer voert de werkzaamheden uit
De aannemer start op de afgesproken startdatum met de uitvoering van de werkzaamheden bij u.

Stap 9. Werkzaamheden voor media na oplevering (optioneel)
Als u een aansluiting voor media heeft aangevraagd, voert de netbeheerder na oplevering nog afrondende werkzaamheden uit. Dit gebeurt binnen 10 werkdagen en is nodig om de media-aansluiting te kunnen gebruiken.

Stap 10. U betaalt de factuur
Iedere netbeheerder verzorgt zijn eigen facturatie. De voorwaarden voor het betalen van de factuur verschillen per netbeheerder. En ook hanteert elke netbeheerder zijn eigen moment van verzenden van de factuur. Mogelijk heeft u voor uw aanvraag (een deel van) de kosten al vooraf betaald.

Meer informatie
Voor vragen over uw offerte kunt u contact opnemen met uw netbeheerder(s). Gegevens van uw netbeheerder(s) vindt u op de track & trace pagina van uw aanvraag op mijnaansluiting.nl en op mijn netbeheerders.