Toelichting voor het plaatsen van een Gasmeterkast

Algemeen
Deze toelichting is bestemd voor betrokkenen die zelf op volledig eigen verantwoordelijkheid één of meerdere Gasmeterkast(en) gaat plaatsen. De plaatsende partij dient zelf te dragen voor alle gebruikelijke maatregelen, voorzieningen e.d. welke op de locatie van toepassing zijn. Deze toelichting geldt ter ondersteuning van de uitvoeringswerkzaamheden en is een aanvullende handleiding. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De Gasmeterkast
De Gasmeterkast bestaat uit één geheel of uit twee delen, bij twee delen:

  • De sokkel of fundatie welke in de grond geplaatst word;
  • De kast welke met vier stuks stelbouten op de sokkel bevestigd kan worden.

Opstelplaats
De keuze van een opstelplaats is vooraf te bepalen en voor de nodige werkzaamheden zijn veelal vergunningen nodig. Bij graafwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met geldende voorschriften, ondergrondse infrastructuur, wortels en veiligheidsmaatregelen.

De opstelplaats moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ondergrond met voldoende draagkracht;
  • de sokkel van de Gasmeterkast t.o.v. de omgevende bestrating op een hoger peil plaatsen (+5cm) zodat de deur van de gasmeterkast geen hinder ondervindt bij het openen en sluiten;
  • de Gasmeterkast waterpas plaatsen.

Plaatsen
Voor het stellen van de Gasmeterkast kan gebruik worden gemaakt van twee betonbalken. De lengte wordt bepaald door het type Gasmeterkast.

Na het geschikt maken van de bodem kan de benodigde diepte van de Gasmeterkast (in relatie tot de bestrating) worden uitgemeten en waterpas gesteld. De bovenkant van de Sokkel moet ongeveer 5 cm boven het straatwerk uitsteken.

Na het plaatsen van de Gasmeterkast dient voor de zekerheid de correcte hoogte te worden nagemeten. Nadat de sokkel correct is geplaatst kan begonnen worden met het voorzichtig opvullen van de geplaatste sokkel met de uitgenomen grond of schoon zand zonder dat de kast verschuift.

Als de sokkel van de Gasmeterkast goed is geplaatst kan de kast op de sokkel worden gemonteerd met de meegeleverd stelbouten.